kosten & vergoedingen

Een sessie voor volwassenen of kinderen duurt ongeveer een uur en kost € 92. De intake duurt ongeveer een uur en kost ook € 92. Relatietherapie en conflictbemiddeling duren ongeveer 75 minuten en kosten € 126.

Een wandeling duurt ongeveer een uur en kost € 92. Bij regen: neem een regenjas mee! In combinatie met de behandelbank duurt het 90 minuten en kost € 130.

Bij conflictbemiddeling/mediation worden de uren voor verslaglegging of het schrijven van een ouderschapsplan in rekening gebracht. Een telefonisch consult is ook mogelijk.

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Aan het begin van de maand ontvang je een nota over de vorige maand, die je zelf betaalt en op kunt sturen naar de verzekering. De verzekering vergoedt dan aan jou. Bijna alle verzekeraars vergoeden in ieder geval een deel. Verwijzing van de huisarts is niet nodig. Een uitgebreid overzicht van de vergoedingen is te vinden op haptotherapeuten-vvh.nl
Vaak zijn werkgevers bereid voor een deel bij te dragen aan de kosten, omdat haptotherapie bijdraagt aan het herstel.

Drs Weijke Koopmans is aangesloten bij de beroepsvereniging van haptotherapeuten, de VVH, onder lidnummer 104 A.AGB praktijkcode haptotherapie 90(0)06282
AGB zorgverlenerscode haptotherapeut 90027329

Natuurlijk doe ik mijn uiterste best om u zo goed mogelijk bij te staan. Mochten er toch zaken zijn waar u vragen over hebt of niet tevreden over bent, dan kunt u daarover eerst in gesprek gaan met mij. Mocht het niet naar uw tevredenheid opgelost zijn, dan kunt u kontakt opnemen met de VVH, en schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Bel me voor een afspraak, of als je vragen hebt op t 06 411 158 43 
Een app of sms sturen kan natuurlijk ook, of mail naar weijke@weijkekoopmans.nl